.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

.zachęcam - Greg Egan - 'diaspora'. | i encourage - Greg Egan - 'diaspora'.

Greg Egan, ponownie z odwagą i rozmachem. kwantowy odlot w przyszłość pomiędzy ludzkie i postludzkie formy życia i świadomości. w obliczu niezrozumiałej, kosmicznej katastrofy, ziemskie byty zmuszone zostają – poprzez niezwykłą podróż przez wszechświat oraz naukę – do poszukiwania drogi, innych cywilizacji oraz ich metod przetrwania. wysokoenergetyczny wyścig na koniu nowej fizyki. na dodatek śliczna okładka i wykończenie książki w dotyku.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

Greg Egan strikes again, with the courage and impetus. an quantum drive into the future, between both human and post-human forms of life and consciousnesses. regarding the incomprehensible, space disaster, earth’s beings are forced – through unusual trip across the universe and science – to looking for the way, other civilizations and their methods of subsistence. high-energy race on a horse of new physics. and marvelous cover and finishing of the book in touch (polish edition).

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

Connect with Facebook

write comment

your name: (required)

e-mail: (required)

website: (not required)

message: (required)

send comment