.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

March 2016

.w marcu jak w garncu. | .middle of march (comes in like a lion and goes out like a lamb).

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition

write comment >>

.zachęcam - David Mitchell - Czasomierze. | .i encourage - David Mitchell - the bone clocks.

najnowsza – na naszym rynku – pozycja mojego faworyta Mitchella: realistyczno-metafizyczny dreszczowiec rozgrywający się na przestrzeni kolejnych fragmentów czasu i pomiędzy kilkoma głównymi postaciami. jak to zawsze Mitchell – na pograniczu gatunku fantastyki, i jak to zawsze z nim – pomimo, że tym razem opowieść jest dość sensacyjna – śmiało można pokusić się o równoczesne zakategoryzowanie książki jako literatura piękna. do czytania!

czytam fragment rozdziału:

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

one of the lasts books of my favorite: Mitchell, an realistic-metaphysical thriller set over the following time fragments and between few main, interesting characters. and as always Mitchell – on the borderland on the fantasy, and as he always do – despite of more thrilling story – it is easy with the book categorisation as ‘belles-lettres’. read! read! read!

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

write comment >>

.refleksy. | .reflections.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition

write comment >>

.pokoje dziecięcie: sleep'o'clock. | .kids' rooms: sleep'o'clock.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane komórką
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja (+usuwanie plamek)

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition (+spot removal)

write comment >>

.symetria. | .symmetry.

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original composition

write comment >>

.zachęcam - Philip Roth - "amerykańska sielanka". | .i encourage - Philip Roth - "american pastoral".

obsypana nagrodami powieść obyczajowa – ideologiczny wicher burzliwego tła ameryki lat 60-tych generuje bolesną niemoc seymoura “szweda” levova, dobrego i praworządnego obywatela usa. a między wierszami pytania o sensowność idei prawych wyborów – życiowych i wychowawczych – i rozumienia przyzwoitości w ramach bieżącego życia lokalnego. porada: trzeba przebrnąć przez pierwsze 20% książki.

poniżej niereprezentatywny, acz zabawny fragment powieści:

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia

award wining novel of manners – storming background of america 60’s, an ideological whirlwind generates painful infirmity of seymour ‘swede’ levov, good and law-abiding citizen of usa. and between the lines – questions about the sense of ideas of making right decisions, lifelong and parental, and about sense of understanding the decency in current, local life. hint: scrape through first 20% of the book.

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original photo composition

write comment >>

.wesołego alleluja (z marklowic). | .hallelujah (from marklowice).

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja zdjęcia + analog efex pro 2

lights off

info:

picture obtained in camera
digital, original photo composition + analog efex pro 2

write comment >>