.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

.fractalism.

gigantyczne galaktyki wyglądają identycznie jak lokalne wiry
nowi ludzie wychodzą z innych ludzi
a idee rodzą nowe idee
kontinuum skali
i my
w idealnym punkcie pomiędzy nano a wszech

lights off

info:
obraz i plastyka w całości uzyskane aparatem
cyfra, zachowana oryginalna kompozycja negatywu RAW,

giant galaxies look identically like local whirls
new people are coming out of the other people
and ideas are borning new ideas
continuum of the scale
and we
within the perfect point between nano and all-around

lights off

info:
picture obtained in camera
digital, original RAW composition,

Connect with Facebook

write comment

your name: (required)

e-mail: (required)

website: (not required)

message: (required)

send comment