.home.

.visual portfolio.

.piotr.borys.sikora.

.rss.

.archive.

.like f.

.rekomendacja - gra "framed". | .recommendation - 'framed' game.

opowieść – układanka utrzymana w duchu noir, choć nie w jego klasycznej, chandlerowskiej odmianie – raczej w wariacji bardziej zakręconej, bliższej austerowi. typowy klimat – tajemnica – zagadka – kilka postaci – akcja został naciągnięty na hybrydę komiksowo-filmową, w oszczędnej acz charakterystycznej oprawie graficznej. ten również element jest także największym atutem obsypanej nagrodami produkcji. a za tą odpowiedzialna jest trzyosobowa australijska grupa loveshack entertainment, za którą to nazwą kryją się panowie Joshua Boggs, Ollie Browne oraz Adrian Moore.

rozgrywka polega na układaniu w odpowiedniej kolejności lub/i rotacji następujących po sobie filmowych kadrów ułożonych w komiksowej konwencji w taki sposób, aby następowała kontynuacja akcji i opowieści. czasami trzeba zsynchronizować zmianę kadru z akcją dziejącą się w środku – co nie jest szczególnie wymagające pod względem manualnym. jest pościg, jest tempo, jest tajemniczy bagaż, pojawia się i – a jakże – tajemnicza famme fatale. narracja gna bez przystanku i zbytniego tłumaczenia historii, wciągając w nią jednocześnie gracza poprzez stosowanie zaintrygowania.

framed nie jest zbyt długie, ukończenie całości zajmuje ok. 2 – 2,5 godziny, co należy wziąść pod uwagę konfrontując oferowany czas z ceną. język angielski jest w zasadzie pomijalny, historia jest obrazkowa, występują w niej niedrastyczne elementy przemocy (typu ogłuszenie, filmowe strzelaniny) – więc produkcja akceptowalna dla osób od wieku ok. 10-11 lat. tytuł jest dostępny póki co wyłącznie na system iOS.

lights off

da noir styled jigsaw-story, but not in the classic Chandler-like style; rather sort of more twisted variation closer to Paul Auster. its typical clima elements: the secret, the riddle, few characters and action was stretched on the frame of cartoon-movie hybrid, keeped with frugal but styled graphics form. this part of the game is also the biggest trump of award-winning production. responsibility for ‘framed’ goes to three-persons australian group named loveshack entertainment, where behind misters Joshua Boggs, Ollie Browne and Adrian Moore are staying.

the gameplay is about rearranging disordered movie-frames set in cartoon convention, one after one, in precise order and/or rotation to get continous story that dynamicly throws the action forward. sometime it’s neccessary to synchronize the changing of the frames with the action within – but it is not specially demanding in the matter of manual skills. there is a race, there is the tempo, secret luggage, of course – famme fatale. the narration is running without both stoping and engaging in quick explaination of the story – and that’s what immerses the player – an intrigue.

framed is not too long, completing it takes about 2-2,5 hours – and this should be taken under consideration comparing with the price of the game. knowledge of english is negligibile. the story is picture based, with non drastic violence elements (stunning, movie-sytle firing) – so it’s acceptable for the persons starting of 10-11 years old. the title is availabile on iOS only at the moment.

lights off

Connect with Facebook

write comment

your name: (required)

e-mail: (required)

website: (not required)

message: (required)

send comment